Política de Cookies

Unha cookie é un pequeno ficheiro que se almacena ao visitar unha páxina no navegador do seu computador ou dispositivo móbil, e que permite almacenar e recuperar certa información sobre a súa navegación, ou recoñecerlle para facilitar o acceso a certos servizos.

Algunhas son tecnicamente imprescindibles, como as que se usan para que cando vai comprar ou accede ao seu email non necesite estar a introducir o seu usuario e contrasinal en cada paso. Son as chamadas “cookies técnicas”, e só se usan mentres se está na web. Se se desactivan estas, é posible que non poida acceder correctamente a todos os contidos e servizos desta web, ou que a súa navegación sexa un pouco máis incómoda se accede a algún espazo onde sexa necesario recoñecelo.

Outras son as chamadas “cookies analíticas”, que poden permitir recompilar estatísticas sobre a súa navegación, permitindo coñecer os seus intereses para poder así ofrecerlles un servizo máis orientado ás súas preferencias e necesidades. Desactivar estas cookies non prexudica á funcionalidade da páxina, pero pode non recibir contidos comerciais ou publicitarios especificamente orientados cara a vostede.

 Nesta páxina non se fai uso das chamadas “cookies analíticas”, nin propias, nin de terceiros.

Que cookies usamos en Queixos Hoxe?

PROPIAS:

Técnicas:

PHPSESSID: cookie imprescindible de sesión, empregada para configurar variables de sesión automáticas e temporais, inherentes á programación usada na páxina. Tamén para recoñecerlle se accede a unha área privada para acceder a información persoal, a unha área de administración, ou inicia sesión para realizar unha compra ou servizos que esixan autenticar ao usuario.

cc_cookie_accept, cc_cookie_decline: cookies permanentes para lembrar se o usuario autoriza ou non o uso de cookies na web.

Analíticas:

Nesta páxina NON se usan cookies propias de carácter analítico.

DE TERCEIROS:

Analíticas:

__utma, __utmb, __utmc, e __utmz: De carácter persistente e titularidade de Google. Son as cookies de Google Analytics, que nos permiten saber cantos visitantes temos, como chegaron ata https://hoxe.gal, se usan un móbil ou un computador, a fonte do tráfico, distinguir novas visitas e retornos, etc. Se o desexa, hai ferramentas dispoñibles para o seu navegador, de forma que Google Analytics non poida recompilar a túa información: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

Esta web NON USA ningún tipo de cookie analítica con fins publicitarios ou comerciais.

Se se mostra algunha publicidade ou comunicación comercial na páxina, esta é fixa, rotativa, ou aleatoria, cos mesmos criterios para todos os visitantes sen ter en conta a súa identificación ou navegación persoal.

EN NINGÚN CASO, RECOMPÍLANSE DATOS PERSOAIS, NIN SE PROPORCIONAN A TERCEIROS, POR SUPOSTO.

 Como pode desactivar ou configurar as cookies do meu navegador?

Lembre que nalgúns casos se as desactiva, a túa navegación de moitos sitios pode verse dificultada, en cousas por exemplo, administrar contidos, consultar o correo, ou realizar unha compra online.

Este proceso é diferente en función da navegador web que use no seu computador ou dispositivo móbil, pero a gran maioría dispoñen de ferramentas que lle permitirán configurar se desexa que se eliminen automaticamente as cookies ao pechar a aplicación, ou desactivalas permanentemente. Por iso, para a súa maior comodidade, proporcionámoslle a continuación unhas ligazóns nos que poderá coñecer como configurar os navegadores máis frecuentes:

 Explorer – http://windows.microsoft.com/es-é/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox – http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-e-deshabilitar-cookies-que-os-sitios-we

Safari – http://support.apple.com/kb/ph5042

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=é

Opera – http://www.opera.com/helpsearch/?start=1&end=10&words=cookies

Política de Privacidade

COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G con dirección de correo electrónico de contacto info@hoxe.gal  informa os usuarios e clientes da firma (en diante, os “Usuarios”) acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal (en diante, “os Datos Persoais”). Desta forma, os Usuarios deciden libre e voluntariamente se desexan facilitar a Queixos Hoxe, os Datos Persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión das relacións comerciais, enchemento de formularios e/ou enquisas ofrecidos por HOXE.GAL na súa páxina web.

A empresa resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade en función das novidades lexislativas, jurisprudenciales ou de autorregulación que se produzan. Tales modificacións, serán anunciadas nesta páxina con razoable antelación á súa entrada en vigor.

Os Datos Persoais recolleitos incorporaranse a un ficheiro denominado “Contacto” no caso das consultas recibidas a través do formulario de contacto e a un Ficheiro denominado “reservas” no caso dos datos de rexistro dos usuarios para realizar compras a través da páxina web. Ambos os Ficheiros foron inscritos ante a Axencia Española de Protección de Datos, sendo o responsable dos mesmos COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G . A finalidade é a de xestionar as relacións comerciais cos seus clientes. Os datos obtidos a través dos formularios desta páxina non serán cedidos a terceiras empresas. A empresa pode usalos para enviar comunicacións comerciais, información de produtos ou campañas de fidelización de clientes. No caso en que se producise algunha comunicación a terceiros, Queixos Hoxe, solicitará o correspondente consentimento dos interesados, informando do destinatario e da finalidade da cesión.

 COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e devanditos niveis estarán acordes coa evolución do estado da técnica e a lexislación vixente.

AVISO LEGAL e CONDICIÓNS DE USO

 1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario deste aviso legal e condicións de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo así como das condicións xerais de contratación dos produtos e servizos que ofrece.
 2. Só se permite o acceso a este sitio web, así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes Condicións de uso, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, bos costumes e orde pública. A empresa resérvase o dereito para retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contravenga o disposto neste aviso legal, así como a poñer en coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que puidesen ser constitutivas de delito.
 3. A actividade da web www.hoxe.gal é desenvolvida por COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G. A empresa resérvase o dereito unilateral de modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso así como calquera outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos.
 4. O Usuario recoñece que o acceso a este sitio realízase baixo o seu libre consentimento e é responsabilidade exclusiva súa.
 5. COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G resérvase o dereito de poñer en coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.
 6. COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G resérvase o dereito para poñer fin a este servizo web en calquera momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

As presentes condicións xerais de venda aplícanse estritamente a todas as vendas de produtos efectuadas en España, incluído as Illas Canarias e as Illas Baleares por COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G, con C.I. F. número F-36004505, con destino a persoas físicas. Todo pedido feito a, COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo Cliente das Condicións Xerais de Venda de COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G vixentes o día en que leve a cabo o pedido correspondente. Ademais, o Cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación destas ao pedido ao que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción daqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G. O feito que COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G non recorra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado. Lei aplicable e xurisdición competente. A interpretación e a execución das condicións, así como todos os actos que sexan consecuencia delas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde pública contrarias a iso.

Prezos: Os prezos publicados en COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G son en Euros e son vixentes salvo erro tipográfico. Todos os prezos levan o IVE incluído aplicable no día do pedido, calquera cambio de taxa de IVE será aplicado automaticamente aos prezos dos produtos en venda en COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G. As ofertas sobre produtos en venda en COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G mostraranse nas apartado “Ofertas” se as houbese ou se indicará na ficha do produto e, se non se indica o contrario, serán válidas mentres se mostren en pantalla.

Diferentes modos de Pago: Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice en COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G mediante transferencia bancaria ou cartóns. Cada pedido emitirá unha factura para o que se solicitan datos fiscais que deberán ser achegados polo cliente que asumirá a súa responsabilidade na veracidade dos seus datos.

Produto: As ofertas presentadas por COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G son válidas dentro do límite das existencias dispoñibles. COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G resérvase o dereito de modificar a variedade de produtos en función das dificultades impostas polos seus provedores. As fotografías, grafismos e as descricións dos produtos propostos á venda foron realizadas en estudo sobre produtos reais, as variacións sobre cor dependerán de monitores e co único obxecto de embelecer a presentación. Todas as fotografías son propias e dispoñen de dereitos de autor.

Envíos: Os produtos adquiridos entregaranse á persoa e á dirección indicada no pedido. Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente na hora da súa alta en COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G. Os sábados, domingos e festas non haberá nin saída nin entrega de pedidos. Con todo, a súa demora non implicará nin anulación do pedido nin indemnización algunha. Un pedido considérase entregado no momento en que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e este firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercadoría á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega. Para envíos fóra de España e Portugal consúltenos.

Políticas de devolucións e anulacións

Devolución de mercadoría: A nosa política, cumprindo coa normativa vixente, é concederlle o dereito de devolver calquera artigo comprado en COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G no prazo de 7 días desde a data de recepción sen penalización de ningunha clase. Non terá que achegar ningunha explicación, calquera artigo, comprado en COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G, devolto na súa embalaxe orixinal, precintado e en perfectas condicións será aceptado sen máis. Nun prazo máximo de 15 días da recepción da devolución, COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G comprométese ao seu reembolso. Antes de realizar a devolución, terá que comunicalo ao Departamento de Atención ao Cliente. Se a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, COOPERATIVA C. G. S E C. P.A HOXE S. C. G correrá cos gastos da devolución e novo envío.

O cliente ten á súa disposición varias formas de solicitar unha anulación, cancelación ou devolución do seu pedido.

Mediante correo electrónico indicando en asunto Devolución ou Cancelación a info@hoxe.gal ou por teléfono chamando ao 986 580100.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

 1. COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calquera danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información contida no Web este sitio.
 2. No caso de que, por un ataque informático, producísense erros na información facilitada, Hoxe Queixos non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados polo uso da información derivada dos devanditos erros.
 3. O contido desta web é meramente informativo, non facéndose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada, pode poñerse en contacto a través da dirección de correo info@hoxe.gal ou ben por teléfono.

RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

 1. A propiedade industrial e intelectual de cuantos logos, emblemas, ou calquera elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva a COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G . O Usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos desta web sobre os que COOPERATIVA C. G. S E C.P.A HOXE S. C. G non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.
 2. Queda prohibida a reprodución de todo ou parte do contido de Hoxe Queixos así como a súa transmisión ou rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, de Hoxe Queixos.
 3. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos de Hoxe Queixos, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección dos contidos. Permítese o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén.
 4. Calquera violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos de Hoxe Queixos, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección destes.

LEXISLACIÓN APLICABLE

 1. COOP C G S Y C P A HOXE informa que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por iso a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito respecto da interpretación destas condicións, é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que subscribise España.
 2. Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais, o usuario sométese á xurisdición dos Tribunais da cidade da Pontevedra, para resolver calquera controversia relacionada co apartado anterior.

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:

se o fai a través de correo electrónico a info@hoxe.gal.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega oscila entre 3 e 12 días dependendo do stock dispoñible. Devandito prazo empeza a contar desde o momento no que COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G, recibe o pago do pedido. momento.

Información sobre produtos

As fotografías, representacións gráficas ou iconográficas e vídeos relativos aos produtos, así como nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no sitio web teñen por obxecto achegar a maior información, con todo, o cliente ha de ter en conta que teñen un propósito orientativo e, en consecuencia, carecen de carácter exhaustivo.

É necesario advertir ao usuario que nalgúns casos as imaxes ofrecidas coa descrición do produto poden non coincidir exactamente, nestes casos prevalecerá sempre a descrición do produto que se fai na ficha de compra. Estes casos, serán excepcionais xa que a intención deCOOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G é ofrecer sempre unha imaxe fiel do produto ofertado.

Así mesmo, para garantir información máis completa tamén lle indicaremos a existencia ou non de stock do produto canto antes. No caso en que o produto non estea dispoñible despois de realizarse a compra, COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G informará o cliente da anulación total ou, no seu caso, parcial do pedido e da devolución do prezo se procede.

Os produtos de COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G son 100% naturais, polo que os produtos poden diferir un pouco dos mostrados na tenda online. Dependendo da configuración do teu monitor, verás con máis ou menos intensidade a cor .

Prezo

O prezo de cada produto será o que se estipule en cada momento na nosa páxina web, salvo en caso de erro manifesto.

Os prezos poden cambiar en calquera momento os posibles cambios non afectarán aos pedidos dos que xa lle enviamos unha confirmación de Envío/Pedido.

Os prezos que se indican de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables e en todo caso expresaranse na moeda euro (€). Devanditos gastos, salvo que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío, manipulación, envoltorio, seguro de envíos ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto adquirido. O prezo do produto, os impostos aplicables e os gastos de envío aparecerán desagregados no momento da compra, para que o usuario poida saber exactamente con que se corresponde cada un.

Os prezos aplicables a cada produto serán os publicados no sitio web, e aplicados de forma automática polo proceso de contratación na última fase do mesmo. En todo caso isto será sempre comunicado previamente aos usuarios.

Para calquera información sobre o pedido, o usuario poderá contactar con atención ao cliente de COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G a través do correo electrónico_info@hoxe.gal_________

COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G resérvase o dereito para modificar os seus prezos en calquera momento. Os produtos facturaranse ao prezo en vigor no momento da compra, salvo erro tipográfico evidente.

O cliente pode seleccionar un método de pago de entre a lista de métodos de pago.

Entrega e gastos de envío.

Salvo que se acorde algo distinto, o cliente correrá cos gastos de envío tal e como se indica nas páxinas web. Cando se realizan pedidos a través da tenda en liña __COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G___, os gastos de envío indícanse tanto nas páxinas web como na cesta da compra. O custo dos procedementos especiais de entrega ou de embalaxes especiais solicitadas polo cliente será asumido por leste. No documento de confirmación do pedido especificaranse claramente os gastos totais de envío, con indicación do prezo final dos produtos, incluído o prezo, os impostos, os custos e os gastos derivados.
Se ____COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G____________ non cumpre os termos fixados, o cliente terá dereito a rescindir o contrato unicamente despois de que transcorrese sen efectos un período de tempo adicional razoable para que _________COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G________ preste os servizos acordados.

Defectos de calidade – Garantía

____COOPERATIVA C.G.S E C.P.A HOXE S.C.G_____ garante, de acordo coas seguintes disposicións, que todos os artigos fornecidos carecen de defectos de calidade no momento en que se efectúa a entrega.

O usuario poderá exercitar a garantía dun produto segundo a normativa vixente sobre garantía dos produtos de consumo, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. Para facer uso da garantía, é imprescindible a conservación do xustificante de compra e o albarán de entrega dos produtos.

Legal

Para as cuestións que poidan exporse, o comprador sométese expresamente aos xulgados e tribunais do municipio ______PONTEVEDRA_____________________.
Prohibicións

Está prohibida a reprodución total ou parcial do catálogo, da páxina web, así como do seu contido e de calquera outro elemento de ____www.hoxe.gal__________, como o seu logotipo, eslóganes e outros sen o consentimento expreso.